SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Z uwagi na specyficzne położenie Słubic, zapewniamy bezpieczeństwo w stosunkach prawnych międzynarodowych, w szczególności polsko – niemieckich. W tym zakresie posiadamy niezbędne doświadczenie zarówno w sprawach osób fizycznych jak też podmiotów gospodarczych. Sprawy prowadzimy w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.