SPRAWY KARNE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE UCZY NAS, IŻ POLSKIE ORGANA ŚCIGANIA CIERPIĄ NA NIEDOBORY KADROWE I PRZECIĄŻENIE PRACĄ PRZEZ CO NIEKONIECZNIE WYKORZYSTUJĄ 100% SWOJEGO POTENCJAŁU.
Stąd też na życzenie naszych Klientów zastępujemy bądź wspieramy funkcjonariuszy na etapie postępowania przygotowawczego.
– Zbieramy i opracowujemy materiał dowodowy
– Poszukujemy świadków zdarzeń
– Poszukujemy sprawców
– Ustalamy optymalną linię obrony
– Przeprowadzamy badania daktyloskopijne (odciski palców)
– Przeprowadzamy badania wariografem (wykrywacz kłamstw)
– Poszukujemy zaginionych pojazdów
– Prowadzimy postępowania ws. wyłudzeń ubezpieczeń